Alue- ja yhdyskuntasuunnittelun ympäristökriisi, Jonne Hytönen - Palmén Kollokvio

Alue- ja yhdyskuntasuunnittelun ympäristökriisi

Vaikka kestävän kehityksen eteen on tehty töitä vuosikymmeniä, ympäristökriisi jatka pahenemistaan: elonkirjo köyhtyy, luonnonvarat hupenevat ja ilmasto lämpenee. Jotta kriisiin voitaisiin vastata, on kestävyystutkimusyhteisö tarttunut ajatukseen niin sanotusta planetaarisesta hyvinvoinnista. Planetaarinen hyvinvointi politiikan tavoitteena merkitsisi paitsi ihmisten ja muiden lajien hyvinvoinnin edistämistä, myös ymmärrystä kaikkea elämää ylläpitävien ekosysteemien merkityksestä. Ympäristön tilaa heikentävistä kehityskuluista ja tuotantotavoista on aktiivisesti irrottauduttava. 

Millaista olisi planetaarista hyvinvointia edistävä alueiden ja yhdyskuntien kehitys, ja millaista muutosta se edellyttäisi suunnittelulta? Esityksessään Jonne Hytönen esittää tulkintansa pohjoismaista alue- ja yhdyskuntasuunnittelua viime vuosikymmeninä ohjanneista keskeisistä periaatteista, ja arvioi miten niiden tulisi ympäristökriisin oloissa muuttua. 

 

Jonne Hytönen, Research coordinator, School of Resource Wisdom, University of Jyväskylä / Postdoctoral researcher, Aalto University

Join in Zoom or live at Tieteiden talo, room 208.