Hakukuulutus: Suomen Maantieteellinen Seura etsii projektityöntekijää lehtien digitointiin

Suomen Maantieteellinen Seura on saanut apurahan digitointiprojektiin Suomen tiedekustantajien liitolta. Etsimme nyt työntekijää Terra- ja Fennia-lehtien digitointiprojektiin aikavälille 1.6.-31.8.2020.
 

Suomen Maantieteellinen Seura (SMS) on perinteikäs yli 130-vuotisen historian omaava yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia maantieteilijöiden yhdyssiteenä, edistää maantieteellistä sekä maantieteeseen läheisesti liittyvien tieteiden alaan kuuluvaa tutkimusta ja koulutusta sekä alan yhteiskunnallista näkyvyyttä sekä ylläpitää kansainvälisiä verkostoja. Seuran päätehtävä on toimia kahden maantieteellisen tiedejournaalin Terran ja Fennian kustantajana.

Projektityöntekijä työskentelee hankkeessa, jonka tavoitteena on digitoida noin 25 vuosikertaa Terran ja Fennian artikkeleita lehtien nykyisille sivustoille (terra.journal.fi ja fennia.journal.fi). Projektityöntekijän tehtäviin kuuluu artikkelien skannaaminen, skannattujen tiedostojen käsittely Adobe Acrobat Pro -ohjelmistolla, tiedostojen arkistointi sekä digitoitujen artikkelien siirtäminen ja julkaisu Terra ja Fennia -journaalien verkkoalustoilla. Lisäksi projektityöntekijä huolehtii verkkokustannussopimusten tekemisestä artikkelien kirjoittajien kanssa sekä sopii Elektra-tietokannassa julkaistujen Terra-lehden artikkelien siirtämisestä Seuran avoimelle verkkoalustalle. Projektityöntekijä työskentelee pääosin itsenäisesti puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan ohjeistamana.
 

Työtehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hakijalta huolellisuutta, itsenäistä työskentelyotetta, reippautta kontaktoida artikkelien kirjoittajia verkkokustannussopimusten tekemiseksi, ja hyviä IT-taitoja. Perehdytämme sopivan hakijan tehtävään, joten sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta digitoinnista. Tehtävä soveltuu erinomaisesti maantieteen tai lähitieteenalan opiskelijalle. Koska Terra on kaksikielinen ja Fennia täysin englanninkielinen lehti, katsomme eduksi hyvät ruotsin ja englannin kielen taidot.
 

Tehtävä on työsuhteinen ja työstä maksetaan palkkaa 2100€/kk. Työaika on 37,5 viikkotuntia. Työ suoritetaan Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksella Kumpulan kampuksella. Lisäksi työn suorittaminen vaatii, että projektityöntekijä pystyy käymään Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisuvarastolla (Marjaniementie 74, 00930 Helsinki) ja siirtämään suuria määriä digitoitavia lehtiä paikasta toiseen. Mikäli Helsingin yliopisto on vielä kiinni työn alkaessa, työn aloitusajankohtaa voidaan siirtää tai sopia työn aloittamisesta etätyönä.
 

Tehtävästä kiinnostuneet voivat jättää vapaamuotoisen hakemuksen 22.4.2020 mennessä SMS:n hallitukselle (sms-hallitus@helsinki.fi). Lisätietoja tehtävästä voi kysyä Suomen Maantieteellisen Seuran puheenjohtajalta Maria Merisalolta (president@geography.fi, +358445551233) tai toiminnanjohtajalta Laura Kippolalta (info@geography.fi, +35449708154).