Hakukuulutus: Suomen Maantieteellinen Seura etsii projektityöntekijää Terra-lehden digitointiin

Suomen Maantieteellinen Seura on saanut apurahan digitointiprojektiin Suomen tiedekustantajien liitolta. Etsimme nyt työntekijää Terra-lehden digitointiprojektiin aikavälille 1.5.–31.8.2021.

 

Suomen Maantieteellinen Seura (SMS) on perinteikäs yli 130-vuotisen historian omaava yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia maantieteilijöiden yhdyssiteenä, edistää maantieteellistä sekä maantieteeseen läheisesti liittyvien tieteiden alaan kuuluvaa tutkimusta ja koulutusta sekä alan yhteiskunnallista näkyvyyttä sekä ylläpitää kansainvälisiä verkostoja. Seuran päätehtävä on toimia kahden maantieteellisen tiedejournaalin Terran ja Fennian kustantajana.


Projektityöntekijä työskentelee hankkeessa, jonka tavoitteena on siirtää Kansalliskirjaston ja Kopioston tuottamasta, maksullisesta Elektra-palvelusta löytyvä Terra-lehden aineisto (vuosilta 1995–2017) lehden nykyiselle, avoimelle alustalle terra.journal.fi. Projektityöntekijän tärkein työtehtävä on kontaktoida Terra-lehden kirjoittajia ja solmia heidän kanssaan verkkokustannussopimus jo julkaistujen tekstien uudelleenjulkaisemiseksi Terran avoimella alustalla. Lisäksi projektityöntekijän työtehtäviin kuuluu Elektrasta ladattujen pdf-tiedostojen käsitteleminen artikkelikohtaisten metatietojen lisäämiseksi, pysyvien tunnisteiden hankkiminen julkaistavalle aineistolle, aineiston julkaiseminen Terran verkkoalustalla sekä verkkokustannussopimusten ja Elektrasta ladatun aineiston arkistoinnista ja huolehtiminen. Projektityöntekijä työskentelee pääosin itsenäisesti seuran puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan ohjeistamana.

 

Työtehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hakijalta huolellisuutta, itsenäistä työskentelyotetta, reippautta kontaktoida artikkelien kirjoittajia verkkokustannussopimusten tekemiseksi, sekä hyviä IT-taitoja. Lisäksi edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä käyttöoikeutta Elektra-palveluun (esimerkiksi yliopiston käyttöluvan kautta). Tehtävä sopiikin erinomaisesti maantieteen tai lähitieteenalan opiskelijalle. Perehdytämme sopivan hakijan tehtävään, joten sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta verkkokustannussopimusten tekemisestä tai muista projektin työtehtävistä. Koska Terra on kaksikielinen lehti, katsomme eduksi molempien kotimaisten kielten osaamisen.

 

Tehtävä on työsuhteinen. Työaika on touko- ja kesäkuussa 37,5 viikkotuntia, jolloin tehtävän kuukausipalkka on 2100€/kk. Heinä- ja elokuussa työaika on 18,75 viikkotuntia, jolloin tehtävän kuukausipalkka on 1050€/kk. Työajoista voidaan tarvittaessa sopia myös hakijan toiveiden mukaan. Työ suoritetaan pääosin etätyönä.

 

Projektityöntekijän tehtävässä pääset konkreettisesti edistämään Terra-lehden sisältöjen ja siten myös kotimaisen maantieteellisen tutkimuskirjallisuuden avointa saatavuutta. Lisäksi tehtävä tarjoaa mahdollisuuden oppia lisää tiedekustantamisesta.

 

Tehtävästä kiinnostuneet voivat jättää vapaamuotoisen hakemuksen 7.4.2021 mennessä SMS:n hallitukselle (info [at] geography.fi). Lisätietoja tehtävästä voi kysyä Suomen Maantieteellisen Seuran puheenjohtajalta Maria Merisalolta (president [at] geography.fi, +358445551233) tai toiminnanjohtajalta Laura Kippolalta (info [at] geography.fi, +35449708154, yhteydenotot puhelimitse klo 16 jälkeen).