Hakukuulutus: Suomen Maantieteellinen Seura etsii toiminnanjohtajaa

Hakua on jatkettu!

Suomen Maantieteellinen Seura etsii toiminnanjohtajaa 11.4.2022 alkaen. 

Suomen Maantieteellinen Seura (SMS) on perinteikäs yli 130-vuotisen historian omaava yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia maantieteilijöiden yhdyssiteenä, edistää maantieteellistä sekä maantieteeseen läheisesti liittyvien tieteiden alaan kuuluvaa tutkimusta ja koulutusta sekä alan yhteiskunnallista näkyvyyttä sekä ylläpitää kansainvälisiä verkostoja. Seuran päätehtävä on toimia kahden maantieteellisen tiedejournaalin Terran ja Fennian kustantajana. 

Toiminnanjohtaja vastaa pääosasta seuran operatiivisesta toiminnan toteutuksesta. Hän toteuttaa yhteistyössä hallituksen kanssa seuran vuosisuunnittelun ja laatii toimintasuunnitelman ja -kertomuksen. Hän vastaa vuosittaisista rahoitushauista ja käytetyn rahoituksen selvityksistä. Hän valmistelee hallituksen kokouksen esityslistat ja toimeenpanee hallituksen päätökset. Toiminnanjohtaja huolehtii seuran ulkoisista ja sisäisistä viestinnän toimenpiteistä ja kehittää seuran ja sen kustantamien lehtien viestintää entistä paremmaksi. 

Toiminnanjohtaja ylläpitää suhteita keskeisten sidosryhmien kanssa (kuten Tieteellisten seurain valtuuskunta TSV ja Suomen tiedekustantajien liiton STL) ja osallistuu näiden vuosikokouksiin. Toiminnanjohtaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä Terran ja Fennian päätoimittajien kanssa ja kuuluu Versuksen toimituskuntaan. Toiminnanjohtajan vastuulla on lehtien kustantamiseen liittyvät keskeiset tehtävät, kuten Terran ja Fennian indeksoinneista huolehtiminen, Terran tilausten vastaanottaminen lehtitoimistoilta, laskutusta varten tarvittavien tietojen toimittaminen rahastonhoitajalle, ym. SMS:n hallituksen määrittelemät tehtävät. 

Työtehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää kiinnostusta toimia ja saada kokemusta maantieteen alalla toimivassa yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta sekä vähintään kandidaatin tutkintoa maantieteestä tai maantieteeseen läheisesti liittyvältä tieteenalalta. Katsomme eduksi jatko-opinnot. Toiminnanjohtajan palkkio on 220 €/kk. Tehtävä on työsuhteinen. Työaikaa tehtävien hoitamiseen kuluu noin 4 tuntia viikossa. Toiminnanjohtaja toimii SMS:n hallituksen alaisuudessa. 

Tehtävästä kiinnostuneet voivat jättää vapaamuotoisen hakemuksen 1.4.2022 mennessä SMS:n hallitukselle (info [at] geography.fi). Lisätietoja tehtävästä antavat Suomen Maantieteellisen Seuran puheenjohtaja Joni Vainikka (president [at] geography.fi, +358 294 150 781) tai nykyinen toiminnanjohtaja Laura Kippola (laura.kippola [at] outlook.com, +358 449 708 154).