KUTSU SUOMEN MAANTIETEELLISEN SEURAN VUOSIKOKOUKSEEN

Suomen Maantieteellinen Seura toivottaa jäsenensä lämpimästi tervetulleiksi vuosikokoukseen, joka pidetään 12. helmikuuta 2020 klo 16.45 Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki) salissa 405. Kokouksessa on äänioikeus kaikilla seuran varsinaisilla jäsenillä.

ESITYSLISTA

Kokouksessa
• Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus
• Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edellisen vuoden taloudenhoidosta ja tileistä
• Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
• Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle
• Valitaan toiminnantarkastaja ja tämän varahenkilö
• Päätetään kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruudesta

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Laura Kippola (info@geography.fi)

HALLITUS

Kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä.
Google Chrome: https://call.lifesizecloud.com/177437
Videoneuvottelulaitteella/Videokonferensutrustning/Videoconference: 177437@h323.lifesizecloud.com tai/eller/or 177437@sip.lifesizecloud.com
Muut/Övrigt/Other: https://call.lifesizecloud.com/otherways/177437
Helpdesk: https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/10611


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE AV GEOGRAFISKA SÄLLSKAPET I FINLAND

Geografiska Sällskapet i Finland årsmöte hålls torsdagen den 12 Februari 2019 klockan 16.45 på  Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, 00170  Helsingfors),  alen 405. Rösträtt på mötet inhar samtliga medlemmar i Sällskapet.

FÖREDRAGNINGSLISTA

På mötet behandlas följande ärenden
• Verksamhetsberättelsen för föregående år
• Bokslutet för föregående år samt revisions berättelse
• Beslut om fastställandet av bockslut och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra redovisningsskyldiga organ
• Verksamhetsplan och budgetförslagför pågående år
• Val av verksamhetsgranskare och en suppleant
• Medlemsavgiften för pågående år fastställs

För mera information kontakt verksamhetsledare Laura Kippola (info@geography.fi)

STYRELSEN