Kutsu Vaalikokoukseen 14.12.2023 / Kallelse för valmöte 14.12.2023

KUTSU SUOMEN MAANTIETEELLISEN SEURAN VAALIKOKOUKSEEN - julkaistu 5.12.2023

Suomen Maantieteellinen Seura kutsuu jäsenensä lämpimästi tervetulleeksi vuoden 2023 vaalikokoukseen. Kokous järjestetään Helsingin yliopistolla Porthaniassa (huone P344, Yliopistonkatu 3, Helsinki) ja Zoom -yhteydellä 14.12.2023 kello 15:00. Kokous on hybridikokous, ja osallistujat voivat valita osallistuvatko he kokoukseen paikan päällä vai etänä.. 

Kokouksessa on äänioikeus kaikilla seuran varsinaisilla jäsenillä ja kokoukseen odotetaan osallistuvan edustaja myös jokaisesta maantieteen ja aluetieteen yksiköstä Suomessa.

Sääntöjen mukaisessa vaalikokouksessa valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja seuraavaksi toimivuodeksi, sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, sekä muut sääntömääräiset asiat.

 

ESITYSLISTA

Suomen Maantieteellisen Seuran vaalikokous järjestetään 14.12.2023 kello 15:00  Helsingin yliopistolla Porthaniassa (huone P344, Yliopistonkatu 3, Helsinki) ja Zoom - yhteydellä

  1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen
  2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  3. Hallituksen kokoonpano vuodeksi 2023 (nykyinen hallitus, ks. alla). Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 
  4. Muut asiat
  5. Kokouksen päättäminen

 

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Kanerva Matveinen (info[at]geography.fi).

 

SEURAN NYKYINEN HALLITUS JA HALLITUSKAUSI

Puheenjohtaja Joni Vainikka

2022-2024

Varapuheenjohtaja Ville Savonranta

2022–2024

Rahastonhoitaja Markus Jylhä

2023

Juho Luukkonen

2022-2024

Maija Halonen

2022-2024

Sonja Pietiläinen

2022-2024

Majed Abusalama

2022-2024

Eeva-Kaisa Prokkola

2023–2025

Elina Kasvi

2023-2025

Erja Kettunen-Matilainen

2023-2025

Moritz Albrecht

2023-2025


 

Osallistumislinkki vaalikokoukseen:

Linkki kokoukseen: https://helsinki.zoom.us/j/68522514810?pwd=Nnp3cWZPZEVtc2Q2YTRWV1JrMTN0dz09 

 

Meeting ID: 685 2251 4810

Passcode: 277782

Join from an H.323/SIP room system 

H.323: 109.105.112.236

109.105.112.235

Meeting ID: 685 2251 4810

Passcode: 277782

SIP: 68522514810@109.105.112.236

68522514810@109.105.112.235

 

HALLITUS

 

*************************************** på Svenska **************************************************************************

KALLELSE TILL VALMÖTE AV GEOGRAFISKA SÄLLSKAPET I FINLAND

 

Geografiska Sällskapet i Finlands valmöte ordnas 14.12.2023 klockan 15:00. Valmötets ordnas på Helsingfors Universitet, i Porthania, rum P344 (Universitetsgatan 3, Helsingfors) och online på Zoom. 

Rösträtt på mötet inhar samtliga medlemmar i Sällskapet.

På mötet väljs enligt stadgarna ordförande, viceordförande och kassör för följande verksamhetsår samt  nya styrelseledamöter i stället för dem som står i tur att avgå. Dessutom behandlas styrelsens övriga stadgeenliga ärenden. 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

Geografiska Sällskapet i Finlands valmöte ordnas 14.12.2023 klockan 15:00. Valmötets ordnas på Helsingfors Universitet, i Porthania, rum P344 (Universitetsgatan 3, Helsingfors) och online på Zoom. 

  1. Sammanträdet öppnas och arbetsordningen fastställs
  2. Val av protokolljusterare och rösträknare
  3. Styrelsen för 2023 (nyvarande styrelse, se nedan). Ordföranden, viceordföranden, kassör och nya styrelseledamöter väljs.
  4. Övriga ärenden
  5. Avslutande av sammanträdet

För mera information kontakt verksamhetsledaren Kanerva Matveinen (info[at]geography.fi). 

SÄLLSKAPETS NUVARANDE STYRELSE 

Ordförande Joni Vainikka

2022-2024

Viceordförande Ville Savonranta

2022–2024

Kassör Markus Jylhä

2023

Juho Luukkonen

2022-2024

Maija Halonen

2022-2024

Sonja Pietiläinen

2022-2024

Majed Abusalama

2022-2024

Eeva-Kaisa Prokkola

2023–2025

Elina Kasvi

2023-2025

Erja Kettunen-Matilainen

2023-2025

Moritz Albrecht

2023-2025

 

Deltagarlänk till valmötet via Zoom:

Länk till mötet https://helsinki.zoom.us/j/68522514810?pwd=Nnp3cWZPZEVtc2Q2YTRWV1JrMTN0dz09 

 

Meeting ID: 685 2251 4810

Passcode: 277782

Join from an H.323/SIP room system 

H.323: 109.105.112.236

109.105.112.235

Meeting ID: 685 2251 4810

Passcode: 277782

SIP: 68522514810@109.105.112.236

68522514810@109.105.112.235

 

STYRELSEN

 

 

Kutsu .pdf -muodossa tässä