Mitali- ja maisterintutkielmapalkintokuulutus

  • Mitalikuulutus

Suomen Maantieteellisen Seuran (Geografiska Sällskapet i Finland) tehtävänä on edistää maan-tieteellistä  tutkimustyötä.  Seura  osoittaa  kunnioitusta  maantieteen  alalla  menestyneille  henkilöille myöntämällä heille seuran linjan mukaisesti  mitaleita.  Seura  palkitsee  mitalistit  vuosittain  Maantieteen  päivien  iltajuhlassa.  Tänä  vuonna  Maantieteen päivät järjestetään Joensuussa 9.–10. marraskuuta.  Valinnan  palkittavista  tekevät  seuran  hallitus  ja  puheenjohtaja,  jotka  huomioivat  valinnoissaan  seuralle  osoitetut  ehdotukset  perusteluineen.Seuran  hallitus  pyytää  esityksiä  mitalein  palkittavista  henkilöistä  29.9.2023  mennessä.  Esitykset  tulee  jättää  sähköpostitse  seuran  toiminnanjohtajalle (<info@geography.fi>). Esityksessä tulee olla maininta mitalin saajaksi ehdotettavasta henkilöstä ja  tälle  myönnettäväksi  esitettävästä  mitalista  (ks.  <www.geography.fi>).  Lisäksi  tulee  esittää  ehdokkaan ansiot, joilla palkitsemista perustellaan.

 

  • Suomen Maantieteellisen Seuran maisterintutkielmapalkinto

Vuoden parasta gradua etsitään jälleen! Lukuvuoden 2022–2023 paras maantieteen maisterintutkielma palkitaan Maantieteen päivillä Joensuussa 9.–10.11.2023. Kilpailuehdotuksia vastaanotetaan  sekä  tutkielman  tekijöiltä  että  heidän  ohjaajiltaan.  Tutkielman  tulee  olla  valmistunut  lukuvuoden  2022–2023  aikana  (1.8.2022–31.7.2023).  Kilpailuehdotukset  tulee  toimittaa  sähköpostitse  seuran  toiminnanjohtajalle  (<info@geography.fi>) viimeistään  29.9.2023.  Seuralle  lähetettävän  tutkielman  lisäksi  toimitetaan  enintään  sivun  mittainen perustelu sisältäen työn lyhyen kuvauksen sekä keskeiset tieteelliset ja muut ansiot. Valinnan  tekee  Suomen  Maantieteellisen  Seuran hallitus, joka painottaa valinnassaan erityisesti  työn  tieteellistä  ja  yhteiskunnallista  merkittävyyttä  sekä  maantieteellistä  näkökulmaa  ja  omaleimaisuutta, työn oivaltavuutta, omaperäisyyttä ja kunnianhimoisuutta  sekä  työn  osoittamaa  valmiutta  itsenäiseen  tieteelliseen  työhön.  Edellä  mainittujen periaatteiden ohella palkinnon myöntämisessä voidaan painottaa alueellista sekä tutkimusryhmässä  toteutettujen  ja  itsenäisesti  työstettyjen  tutkielmien  tasapainoa.  Lisätietoja  sähköpostitse  <info@geography.fi>