Seuran hallituksessa vapautuu paikkoja – tervetuloa mukaan toimintaan!

Suomen Maantieteellisen Seuran hallituksessa vapautuu useampi paikka vuodenvaihteessa. Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi mukaan uusia toimijoita hallituksen toimintaan!

 

Suomen Maantieteellinen Seura (SMS) on perinteikäs yli 130-vuotisen historian omaava yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia maantieteilijöiden yhdyssiteenä, edistää maantieteellistä sekä maantieteeseen läheisesti liittyvien tieteiden alaan kuuluvaa tutkimusta ja koulutusta sekä alan yhteiskunnallista näkyvyyttä sekä ylläpitää kansainvälisiä verkostoja. 

 

Seuran päätehtävä on toimia kahden maantieteellisen tiedejournaalin Terran ja Fennian kustantajana. Seuran hallitus on lehtien kustantajana päävastuussa lehtien toiminnasta. Lisäksi Seura kustantaa yleistajuista Versus-verkkojulkaisua yhdessä Alue- ja ympäristötukimuksen Seuran ja Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran kanssa. Seuran keskeisiä sidosryhmiä ovat esimerkiksi Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) ja Suomen tiedekustantajien liitto (STL). 

 

Hallitus kokoontuu noin 5-6 kertaa vuodessa päättääkseen esimerkiksi lehtien toimintaan vaikuttavista asioista,  sidosryhmätoimintaan liittyvistä asioita, ajankohtaisista rekrytoinneista ja uusien projektien aloittamisesta tai niihin osallistumisesta. Viime vuosina seura on esimerkiksi toteuttanut digitointiprojekteja edistääkseen avointa julkaisemista ja digitoidakseen seuran historiallisia materiaaleja. Projekteissa on digitoitu 25 vuosikertaa fyysisinä julkaisuina ilmestyneitä Terra- ja Fennia-lehtiä, joiden sisältöjä julkaistaan vähitellen tulevien vuosien aikana. Parhaillaan seura osallistuu myös maantieteilijä Olavi Granön elämästä ja urasta kertovan kirjan tekemiseen. Hallituksessa toimiminen tarjoaa mahdollisuuden kehittää Seuran toimintaa, tieteenalan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja toimia erilaisissa kansallisissa ja kansainvälissä verkostoissa.

 

Tutustu seuraan ja nykyiseen hallitukseen kotisivuillamme geography.fi ja lehtiin osoitteissa terra.journal.fi, fennia.journal.fi ja versuslehti.fi. Voit kysyä lisätietoja seuran toiminnanjohtajalta (info [at] geography.fi) tai ottaa yhteyttä hallituksen jäseniin lisätietoja kysyäksesi. 

 

Ilmoita kiinnostuksestasi tulla mukaan hallituksen toimintaan seuran toiminnanjohtajalle (info [at] geography.fi) 1.12.2021 mennessä. Vaalikokous uusien hallituksen jäsenten valitsemiseksi järjestetään 15.12.2021.

 

----

 

The Geographical Society of Finland is looking for new board members 

A few seats are opening in the board of The Geographical Society of Finland at the end of this year. We warmly welcome new colleagues to the board!

The Geographical Society of Finland is an over 130 years old scientific society whose purpose is to act as a link between geographers, and to promote research and education in the field of geographical and closely related disciplines. The main task of the society is to publish two geographical journals, Terra (terra.journal.fi) and Fennia (fennia.journal.fi). The society also publishes the online popular science publication Versus (versuslehti.fi) together with The Society for Regional and Environmental Studies and The Finnish Society for Environmental Social Science.

The board meets approximately 5-6 times a year to decide on topical issues. For further information about the society and its board, please visit geography.fi. You may also contact the executive director of the society (info [at] geography.fi) or current board members for more information.

If you are interested in joining the board, please contact the executive director (info [at] geography.fi) by December 1st 2021. The election meeting for deciding on new board members is held on December 15th 2021.