SMS palkitsi lukuvuoden 2020–2021 parhaan pro gradun

Suomen Maantieteellinen Seura jakaa vuosittain vuoden paras gradu -palkinnon. Tämän vuoden palkinto julkistettiin Maantieteen päivillä 5.11.2021. Lukuvuoden 2020–2021 parhaana maantieteen pro graduna palkittiin filosofian maisteri Katariina Kotilan tutkielma ”Sukupuolen tuottaminen nuorten aikuisten kodin tekemisen käytännöissä”. Gradu on tehty Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntamaantieteen oppialassa dosentti, erikoistutkija Maarit Sirenin ohjauksessa. Suomen Maantieteellinen Seura onnittelee Kotilaa lämpimästi hienosta työstä!