Suomen Maantieteellinen Seura etsii päätoimittajaa Terralle

Suomen Maantieteellinen Seura etsii päätoimittajaa maantieteen aikakauskirja Terralle 1.1.2023 alkaen. Uuden päätoimittajan perehdytys alkaa syksyllä 2022.

Terra on Suomen johtava maantieteellinen aikakauskirja. Suomen- ja ruotsinkielisten käsikirjoitusten julkaisemisesta päätetään asiantuntijoiden arvioinnin jälkeen. Lehti on arvioitu Julkaisufoorumin tasolle 2. Terra on indeksoitu Elsevierin ylläpitämässä Scopus-viittaustietokannassa. Lehdessä julkaistaan korkeatasoisia vertaisarvioituja artikkeleita ja muuta tieteellistä keskustelua maantieteen- ja aluetieteiden alalta. Terra ilmestyy neljästi vuodessa avoimesti verkossa ja painettuna tilaajille. Vuosittain julkaistaan yksi teemanumero vierailevan päätoimittajan kanssa.

Päätoimittajalla on päävastuu lehden toimituksesta ja sisällöstä. Lehteä toimitetaan toimitustiimissä, johon kuuluvat päätoimittajan lisäksi toimitussihteeri, kaksi kirjallisuustoimittajaa ja Fennia-lehden kanssa yhteinen taittaja. Toimitustiimi tekee tiivistä yhteistyötä toimitusneuvoston kanssa ja sopii yksityiskohtaisesta tehtävänjaosta keskenään.

Etsimme tehtävään väitellyttä tutkijaa, jolla on kokemusta tieteellisestä julkaisemisesta ja kiinnostusta julkaisutoiminnan kehittämiseen. Päätoimittaja johtaa toimitusprosessia saapuneista käsikirjoituksista valmiiseen lehteen saakka. Käytännössä päätoimittaja etsii vertaisarvioitsijat, kutsuu pääkirjoitusten kirjoittajat, varmistaa julkaisun tieteellisen laadun ja huolehtii aikataulusta. Lehden päätoimittaja kuuluu myös Versus-lehden toimituskuntaan. Versus edistää tieteen yhteiskunnallista vuorovaikutusta edistäen tutkimuksen saavutettavuutta ja näkyvyyttä.

Edellytämme päätoimittajalta erinomaista suomen kielen taitoa sekä hyvää ruotsin ja englannin taitoa. Pidämme kiinnostusta suomalaista tiedejulkaisemista sekä sosiaalista mediaa kohtaan tärkeänä.

Päätoimittajan palkkio on alustavasti noin 220 €/kk.

Tehtävästä kiinnostuneet voivat jättää vapaamuotoisen hakemuksen 31.8.2022 mennessä SMS:n hallitukselle (sms-hallitus@helsinki.fi). Lisätietoja tehtävästä saa lehden nykyiseltä päätoimittajalta Maarit Sireniltä (maarit.sireni@uef.fi) sekä Suomen Maantieteellisen Seuran puheenjohtajalta (joni.vainikka@helsinki.fi). Päätoimittajan valitsee Suomen Maantieteellinen Seura Terran nykyisen päätoimittajan esityksen pohjalta.