Terra 4/134 on julkaistu

TERRA 134: 4 (2022)

 

Pääkirjoitus – Ledarartikel

MAARIT SIRENI

Syrjäkylien haurastuva materia [pdf]

 

Tutkimusartikkeleita – Forskningsartiklar

JOEL JALKANEN & KATI VIERIKKO

Viheralueiden elonkirjo Asiantuntijakysely ja luonnon moni-muotoisuuden laatumittaristo kaupunkisuunnittelun tueksi [pdf]
[Biodiversity in urban green spaces: Expert questionnaire about urban Biodiversity Quality to support urban planning]

 

SANNA ALA-MANTILA, TUULI HIRVILAMMI, SALLA JOKELA, MARKUS LAINE & MIKKO WECKROTH

Kaupunkien rooli kestävyysmurroksessa: planetaarisen kaupungistu- misen ja kaupunkien aineenvaihdunnan näkökulmat [pdf]
[The role of cities in sustainability transformation: Perspectives of planetary urbanisation and urban metabolism]

 

Katsauksia – Översikter

LAURA HYNYNEN, TUA NYLÉN, VIRPI HIRVENSALO, PANU LAMMI & PETTERI MUUKKONEN

Maantieteen opettajien näkemyksiä geomediasta ja geomediaopetuksesta [pdf]
[Geography teachers’ views on geomedia and geomedia education]

 

Keskustelua – Diskussion

Teema: Maantieteen opetuksen merkitys nyky-yhteiskunnassa

NOORA PYYRY Kasvatusmaantiede kytkee yhteen oppimisen ja huolenpidon maapallosta [pdf]

ELINA SÄRKELÄ Havaintoja maantiedon ja maantieteen opetuksen arjesta [pdf]

WILLIAM SMOLANDER Geografiundervisningen i antropocen och att bemöta andra [pdf]

NOORA KIVIKKO Tiedeluokkaympäristöjen mahdollisuudet maantieteen oppimisen näkökulmasta [pdf]

 

Uutisia ja tiedonantoja – Nyheter och meddelanden [pdf]

Siirtymien maantiede – Geographies of displacement

Seura myönsi uusia mitaleja

GeoForum Summit kokosi paikkatietoalan ammattilaisia Helsinkiin

Petteri Muukkosesta Terran päätoimittaja

Väitöksiä – Disputationer

 

Kirjallisuutta – Litteratur

VALKONEN, JARNO (2022) Mökin kanssa ajattelu. Ympäristösosiologinen mielikuvitus ympäristökriisin aikakaudella, 134 s. Vastapaino, Tampere. [pdf]

ASSMUTH, LAURA, HAVERINEN, VILLE–SAMULI, PROKKOLA, EEVA–KAISA, PÖLLÄNEN, PIRJO, RANNIKKO, ANNI & SOTKASIIRA, TIINA (2021; toim.) Arjen turvallisuus ja muuttoliikkeet, 247 s. SKS, Helsinki. [pdf]

SARASTE, ANNA & RAIVIO, PETRI (2022) Pitkät jäähyväiset. Reportaasi fossiili-Euroopan syrjäseuduilta, 244 s. Vastapaino, Tampere. [pdf]

 

 

Kirjoita Terraan!

Terra on Suomen johtava maantieteen tieteellinen lehti, jota kustantaa Suomen Maantieteellinen Seura. Terra palvelee ensisijaisesti maantieteellisten aiheiden tutkijoita ja jatko-opiskelijoita. Terra on arvioitu Julkaisufoorumin tasolle 2. Se on indeksoitu Elsevierin ylläpitämässä Scopus-viittaustietokannassa. 

Terra ilmestyy neljä kertaa vuodessa painettuna lehtenä ja elektronisena Open Access -julkaisuna. Terrassa julkaistaan suomen- ja ruotsinkielisiä alkuperäistutkimuksia esitteleviä artikkeleita, tutkimukseen perustuvia katsauksia sekä tieteellisiä esseetyyppisiä artikkeleita ja katsauksia, joiden julkaisemisesta päätetään nimettömän asiantuntija-arvioinnin jälkeen (kaksoissokko). Lisäksi julkaistaan opetusideoita ja -aineistoja, keskustelupuheenvuoroja, uutisia ja kirja-arvosteluja.

Lisätietoja julkaisusta ja käsikirjoitusten lähettäminen Terran nettisivuilla: https://terra.journal.fi/about/submissions
 

Ehdota arvioitavia teoksia!

Oletko julkaissut kirjan, jonka toivoisit arvioitavan Terrassa? Tai haluaisitko itse saada arviota vastaan arviointikappaleen jostakin uudesta Terran alaan kuuluvasta teoksesta? Ota yhteyttä Terran kirja-arviotoimittajiin <hakalanna[at]outlook.com> ja <katariina.kotila[at]uef.fi>.

Terrassa arvioidaan ensisijaisesti maantieteellisiä teemoja käsitteleviä kotimaisia ja kansainvälisiä tiedekirjoja, mutta arvioitavaksi hyväksytään myös esimerkiksi maantieteellistä tietämystä ja harrastuneisuutta edistäviä populaareja teoksia.

 

Väitös- ja nimitystiedot 

Terrassa julkaistaan ilmoituksia suomalaisista maantieteen alan väitöksistä ja nimityksistä. Väitös- ja nimitysuutisten julkaisemiseksi väittelijän tai uuteen tehtävään nimitetyn tiedot tulee lähettää Terran toimitukseen mahdollisimman ripeästi. 

Väitöskirjojen osalta mukaan liitetään väittelijän nimi ja oppiarvo, väitöskirjan nimi, ala, julkaisukanava ja mahdollinen sähköinen saatavuus, kustoksen ja vastaväittäjän nimi ja organisaatio sekä väitöksen paikka ja ajankohta. Nimitysuutisiin liitetään tiedot tehtävästä ja sen kestosta sekä ytimekäs kuvaus nimitetyn ansioista. 

Sekä väitös- että nimitysuutisiin voidaan liittää mustavalkoinen valokuva. Aineisto lähetetään sähköpostitse toimitussihteerille <oskar.ronnberg[at]helsinki.fi>.

Suomen Maantieteellisen Seuran lehdet ovat Twitterissä! Terra | Fennia | Versus