Hallitus: Anna-Maija Kohijoki

Talousmaantieteilijöitä hallituksessa edustaa KTT Anna-Maija Kohijoki. Hänet valittiin seuran hallitukseen heti väitöksensä jälkeen. Kohijoki on hallituksessa aktiivinen jäsen ja osallistuu aktiivisesti myös opiskelijoiden sitouttamiseen seuran toimintaan. Mutta mitä Kohijoen toimenkuvaan yliopistolla oikein kuuluu?

"Anna-Maija Kohijoki (KTT) toimii talousmaantieteen yliopisto-opettajana Turun kauppakorkeakoulun markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksella. Kohijoki vastaa Turun kauppakorkeakoulun paikkatietoinfrastruktuurin ylläpidosta ja kehittämisestä sekä paikkatietomenetelmien opetuksesta. Kohijoen tutkimuskohteita ovat paikkatietomenetelmien hyödyntäminen liiketaloustieteissä, kaupan palvelujen fyysinen ja koettu saavutettavuus sekä ikääntyvien (55+) kuluttajakäyttäytyminen. Väitöskirjassaan Kohijoki (2013) tarkasteli päivittäistavarakaupan palvelujen saavutettavuutta Turun seudulla, erityisesti palveluaukkoja.

Kohijoki tekee opetus- ja tutkimusyhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Hän on mm. tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton sekä Kuluttajatutkimuskeskuksen kanssa. Lisäksi hän on toiminut poikkitieteellisen tutkijaryhmän jäsenenä TEKES-hankkeissa (Kauppakeskukset osana kestävää kulutusta ja kaupunkirakennetta; Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa) sekä ollut mukana toteuttamassa Mylly- ja KUMU2011-tutkimuksia (Kuluttajakäyttäytymisen muutos Turun seudulla vuosina 1990–2020)."


Anna-Maijaan saat yhteyden sähköpostitse info[at]geography.fi