Hallitus: Jan Hjort

Hallituksemme pohjoisin edustus löytyy Oulusta. Professori Jan Hjort on ollut Suomen Maantieteellisen Seuran hallituksen jäsen vuodesta 2011. Jan toimii Oulun yliopistossa luonnonmaantieteen professorina.

Näin Jan esittäytyy jäsenilleen:

"Olen luonnonmaantieteilijänä sekoitus perinteistä holismia ja modernia mallinnusta. Olen kiinnostunut monipuolisesti pohjoisten alueiden luonnonmaantieteellisistä ilmiöistä unohtamatta ihmistoimintaa. Tarkempina kiinnostuksen kohteina voin mainita periglasiaaliset prosessit, geo- ja biodiversiteetin, ekosysteemipalvelut ja kaupunkien ilmanlaatukysymykset. Kaikkiin tutkimusteemoihin liittyy vahvasti maasto- ja GIS-aineistoihin tukeutuva tilastoperusteinen alueellinen mallintaminen.

Väittelin vuonna 2006 Helsingin yliopistossa. Väitöksen jälkeen olen toiminut tutkijatohtorina, yliopistonlehtorina ja Terran kirjallisuustoimittajana. Vuonna 2010 siirryin Oulun yliopistoon hoitamaan nykyistä tehtävääni. Viimevuodet ovat vierähtäneet kuin huomaamatta lukuisten tutkimus-, opetus- ja ohjaustehtävien parissa. Johdan tällä hetkellä kahta Suomen Akatemian ja yhtä Oulun yliopiston Thule-instituutin rahoittamaa tutkimushanketta. Lisäksi toimin maantieteen koulutusohjelmavastaavana."


Janiin saat yhteyden sähköpostitse info[at]geography.fi