Julkea! on julki - tutustu, seuraa ja osallistu!

Tiedejulkaisemisen kehittämishanke Julkea! astuu julkisuuteen Kaupunkitutkimuksen päivien yhteydessä 27.-28.4. Julkea! on Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran, Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran sekä Suomen Maantieteellinen Seuran yhteishanke, jonka tavoitteena on tiivistää lähialojen seurojen välistä yhteistyötä, luoda ja vahvistaa yhteyksiä tiede- ja ammattiyhteisöjen ja tieteellisten seurojen välillä sekä löytää ja kehittää uudenlaisia tiedejulkaisemisen käytäntöjä ja tieteellisiä keskusteluareenoja. 

Tieteellinen julkaisutoiminta on merkittävässä muutostilassa. Julkaisujen lisääntyvä avoin saatavuus, kansainvälistymisen paineet sekä muut tiedepoliittiset kehityskulut asettavat kotimaisen seurapohjaisen tiedejulkaisemisen uudenlaisten haasteiden ja mahdollisuuksien eteen. Julkea! käy kiinni muuttuvaan julkaisukenttään ja etsii tapoja uudistaa tiedejulkaisemisen käytäntöjä, liikkeelle panevana voimanaan kolme samoilla tutkimuskentillä vaikuttavaa tieteellistä seuraa. Hanke luo maantieteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen parissa toimiville tiedeyhteisöille lisää tarttumapintaa tiedejulkaisemiseen, tieteellisiin seuroihin sekä yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Työn alla on muun muassa ajankohtaisen tutkimuksen vuorovaikutteiseen ja monipuoliseen esiin tuomiseen soveltuva verkkojulkaisualusta, jolla tutkijat ja ammattilaiset saavat äänensä kuuluviin. Julkea!-hanke on kaksivuotinen (2017-2018) ja sitä rahoittaa Koneen säätiö.

Julkea! on luonteeltaan kokeileva ja avoin. Miten Sinä haluaisit tiedejulkaisemista kehitettävän? Mitä Sinulla olisi annettavaa aktiivisen tiedeyhteisön kehittämiseen? Seuraa viestintäkanaviamme, ota yhteyttä ja osallistu!

julkea.fi

info@julkea.fi