Kartanpiirustuskilpailu nuorille!

MAALISKUUSSA PIIRRETÄÄN MAAILMANKARTTOJA!

LASTEN JA NUORTEN KARTANPIIRUSTUSKILPAILU AVATTU

Suomen Kartografinen Seura ja maantieteen opetuksen resurssikeskus Geopiste järjestävät maaliskuussa kartanpiirustuskilpailun, jonka aiheena on ”Minun paikkani nykypäivän maailmassa”. Kilpailu on osa kansainvälistä lasten piirustuskilpailua, joten kilpailun voittajatyöt lähtevät vielä edustamaan Suomea Rio de Janeiroon, Brasiliaan. Siellä järjestetään elokuussa 2015 kansainvälisen kartografisen seuran (ICA, International Cartographic Association) konferenssi. Sen yhteydessä järjestettävässä näyttelyssä esitellään parhaat karttapiirustukset, joiden joukosta valitaan koko kilpailun parhaat. Tapahtuma saa varmasti paljon julkisuutta, sillä vuonna 2015 vietetään myös kansainvälistä kartan vuotta!

Kartanpiirustuskilpailun osallistumisohjeet:

* Osallistua voivat kaikki alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret. Kilpailusarjoja on neljä:

* alle 6-vuotiaat

* 6–8-vuotiaat

* 9–12-vuotiaat

* 13–15-vuotiaat

* Piirroksen voi tehdä myös maksimissaan kolmen hengen ryhmässä, jossa kaikkien jäsenien on kuuluttava samaan kilpailusarjaan. Suurempien ryhmien töitä ei huomioida kilpailussa.

* Kilpailun teeman, ”Minun paikkani nykypäivän maailmassa”, tulee ilmetä selkeästi ja luovasti piirroksessamaailmankarttana, maapallona tai niiden suurehkona osana, ei siis vain yhtenä maanosana tai maana.

* Kilpailussa kiinnitetään erityistä huomiota: 1) tunnistettavaan viestiin (miten piirtäjä näkee paikkansa maailmassa), 2) kartografiseen sisältöön (esim. karttamerkkien käyttö, kartan muotojen tunnistettavuus) 3) toteutuksen laatuun (luovuus, värien rohkea käyttö ym.).

* Karttapiirroksen koko on korkeintaan A3. Kuvan tulee olla niin selkeä, että se kestää pienentämisen. Apuna voi käyttää myös tietokonetta.

* Piirrokselle annetaan englanninkielinen nimi, joka kirjoitetaan piirroksen taakse yhdessä tekijän nimen, iän, koulun osoitteen ja luokan tietojen sekä maan kanssa.

* Alkuperäiset karttapiirustukset lähetetään kilpailun Suomen koordinaattorille osoitteeseen: Katariina Kosonen / Geopiste, Geotieteiden ja maantieteen laitos, PL 64, 00014 Helsingin yliopisto ja niiden tulee olla perillä viimeistäänpääsiäisen jälkeisenä perjantaina 10.4.2015.

* Kunkin sarjan kaksi parasta palkitaan Suomen Kartografisen Seuran lahjoittamilla palkinnoilla ja kunniakirjoilla. SKS ja Geopiste voivat jakaa myös kunniamainintoja.

* Voittajatyöt osallistuvat kansainväliseen Barbara Petchenik -karttakilpailuun kartografian konferenssissa Rio de Janeirossa, 23.–28.8.2015.

* Osallistujien töitä voidaan käyttää korvauksetta esimerkiksi kortteina, kalentereina ja kuvituksena (Unicef, ICA, Suomen kartografinen Seura yms.), mikä kannattaa huomioida piirrosten tyyleissä ja erityisesti värityksessä.

* Valtakunnallisen kilpailun voittajien vanhemmille lähetetään allekirjoitettavaksi ICA:n virallinen lomake, jossa vanhemmat antavat luvan lastensa kilpailuun osallistumiseen ja heidän töidensä käyttöön. Kilpailuun osallistuvan luokan opettaja koordinoi lupien kerämisen.

* Suomen kilpailun voittajat palkitaan toukokuussa 2015 ja kaikista kilpailutöistä järjestetään näyttely Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella,

* Kansainvälisen Barbara Petchenik-kilpailun kotisivut: http://lazarus.elte.hu/ccc/ccc.htm

* Jos sinulla on kilpailusta jotain kysyttävää, ota yhteyttä! katariina.kosonen@helsinki.fi