Kutsu Suomen Maantieteellisen Seuran vaalikokoukseen

Suomen Maantieteellinen Seura kutsuu jäsenensä lämpimästi tervetulleeksi vuoden 2017 vaalikokoukseen. Kokous järjestetään Helsingissä Kumpulan kampuksella tiistaina 12. joulukuuta klo 17:30 alkaen. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Kokouksessa on äänioikeus kaikilla seuran varsinaisilla jäsenillä ja kokoukseen odotetaan osallistuvan edustaja myös jokaisesta maantieteen ja aluetieteen yksiköstä Suomessa.

Sääntöjen mukaisessa vaalikokouksessa valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi toimivuodeksi, sekä sihteeri ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Lisäksi käsitellään muut sääntömääräiset asiat. Seuran säännöt on julkaistu kokonaisuudessaan Seuran verkkosivuilla geography.fi.

ESITYSLISTA

Suomen maantieteellisen seuran vaalikokous tiistaina 12.12.2017 klo 17:30 Kumpulassa, Exactum-rakennus, 1. kerros, huone A114 (videoneuvottelutila).

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

4. Hallituksen kokoonpano vuodeksi 2018 (nykyinen hallitus, ks. alla)

5. Muut asiat

6. Kokouksen päättäminen

 

Lisätietoja antaa sihteeri Riikka Oittinen (info@geography.fi)