Suomen maantieteellinen seura etsii päätoimittajaa Terra-lehdelle sekä taittajaa vastaamaan Terran ja Fennian teknisestä taitosta

PÄÄTOIMITTAJAN HAKUKUULUTUS:

Suomen Maantieteellinen Seura etsii päätoimittajaa Terra-lehdelle 1.1.2020 alkaen. Uuden päätoimittajan perehdytys alkaa elokuussa 2019.

Terra on Suomen johtava maantieteellinen aikakauskirja. Suomen- ja ruotsinkielisten käsikirjoitusten julkaisemisesta päätetään asiantuntija-arvioinnin jälkeen. Terra on indeksoitu Elsevierin ylläpitämässä Scopus-viittaustietokannassa. Lehti on arvioitu Julkaisufoorumin tasolle 2. Lehdessä julkaistaan korkeatasoisia vertaisarvioituja artikkeleita ja muuta tieteellistä keskustelua maan- ja aluetieteiden alalta. Terra ilmestyy neljästi vuodessa avoimesti verkossa ja paperiversiona tilaajille. Vuosittain julkaistaan yksi teemanumero vierailevan päätoimittajan kanssa.

Päätoimittajalla on päävastuu lehden toimituksesta ja sisällöstä. Lehteä toimitetaan toimitustiimissä, johon kuuluvat päätoimittajan lisäksi toimitussihteeri, kirjallisuustoimittaja ja Fennia-lehden kanssa yhteinen taittaja. Toimitustiimi tekee tiivistä yhteistyötä toimitusneuvoston kanssa ja sopii yksityiskohtaisesta tehtävänjaosta keskenään.

Etsimme tehtävään väitellyttä tutkijaa, jolla on kokemusta tieteellisestä julkaisemisesta ja kiinnostusta julkaisutoiminnan kehittämiseen. Päätoimittaja johtaa toimitusprosessia saapuneista käsikirjoituksista valmiiseen lehteen saakka. Käytännössä päätoimittaja etsii vertaisarvioitsijat, kutsuu pääkirjoitusten kirjoittajat, varmistaa julkaisun tieteellisen laadun ja huolehtii aikataulusta. Lehden päätoimittaja kuuluu myös Versus-lehden toimituskuntaan. Versus edistää tieteen yhteiskunnallista vuorovaikutusta edistäen tutkimuksen saavutettavuutta ja näkyvyyttä.

Edellytämme päätoimittajalta erinomaista suomen kielen taitoa sekä hyvää ruotsin ja englannin taitoa. Pidämme kiinnostusta sosiaalista mediaa sekä suomalaista tiedejulkaisemista kohtaan tärkeänä.

Päätoimittajan palkkio on alustavasti noin 220 €/kk.

Tehtävästä kiinnostuneet voivat jättää vapaamuotoisen hakemuksen 17.5.2019 mennessä SMS:n hallitukselle (sms-hallitus@helsinki.fi). Lisätietoja tehtävästä saa lehden nykyiseltä päätoimittajalta (hannu.linkola@utu.fi) sekä Suomen Maantieteellisen Seuran puheenjohtajalta (maria.merisalo@utu.fi). Päätoimittajan valitsee Suomen Maantieteellinen Seura Terran nykyisen päätoimittajan esityksen pohjalta.

 

TAITTAJAN (COPY EDITOR) HAKUKUULUTUS:

Suomen Maantieteellinen Seura kustantaa kahta tieteellistä journaalia, kotimaiseen suomen- ja ruotsinkieliseen julkaisemiseen keskittyvää Terraa ja kansainvälistä englanninkielistä Fennia-lehteä. Molemmat ovat avoimia tiedejulkaisuja, jotka löytyvät Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan ylläpitämältä journal.fi-julkaisualustalta (terra.journal.fi, journal.fi/fennia).

Lehtien toimitusta ollaan parhaillaan kehittämässä siten, että toimitussihteerien tehtävät eriytetään teknisestä taittotyöstä ja sitä varten perustetaan lehtien yhteisen taittajan (copy editor) tehtävä. Taittotyö tehdään sähköisesti OJS3-julkaisujärjestelmässä, jota molemmat lehdet käyttävät, ja sitä voi näin ollen tehdä 100% etätyönä. Lehtien toimitukset työskentelevät tiiviissä yhteistyössä, joten työnsä kautta taittaja pääsee perehtymään monipuolisesti tieteelliseen toimitustyöhön, sekä kotimaisen että kansainvälisen tiedejulkaisemisen näkökulmista.

Lehtiä työstetään ympäri vuoden ja kuukausittaiset työmäärät vaihtelevat hieman. Julkaisuprosessit etenevät joustavasti siten, että kukin toimittaja työstää yksittäisiä juttuja vuorollaan eteenpäin omien aikataulujensa puitteissa, ja kahdesti (Fennia) tai neljästi (Terra) vuodessa ne kootaan numeroiksi. Pääasiallisesta toimitustyöstä vastaavat päätoimittajat ja erillisosioiden toimittajat, joilta käsikirjoitukset siirtyvät myönteisen julkaisupäätöksen jälkeen toimitussihteereille. Toimitussihteereiltä taittajan pöydälle siirtyessään tekstit ovat teknistä taittoa vaille viimeistellyt. Tehtävästä maksetaan palkkiota alustavasti noin 220€/kk. Tehtävään sisältyy perehdytyskoulutus (kesän 2019 aikana) ja tarvittavat työvälineet (tietokone ja taittolisenssi).

Tehtävästä kiinnostuneet voivat jättää vapaamuotoisen hakemuksen 30.4.2019 mennessä SMS:n hallitukselle (sms-hallitus@helsinki.fi). Lisätietoja tehtävästä saa lehtien päätoimittajilta (hannu.linkola@utu.fi, kirsipauliina.kallio@tuni.fi) sekä Suomen Maantieteellisen Seuran puheenjohtajalta (maria.merisalo@utu.fi).

Hakuilmoitus PDF-muodossa