Puhujakutsu: Maantieteen juhlaseminaari 22.9.2017 klo 9.30–16 Helsingissä Tieteiden talolla

Suomen Maantieteellinen Seuran järjestää seuran 130-vuotisjuhlavuoden kunniaksi juhlaseminaarin. Seminaarin tarkoitus on nostaa maantieteen profiilia suomalaisessa yhteiskunnassa ja tuoda esille maantieteen merkittävä asema sekä kansallisten että kansainvälisten ajankohtaisten ongelmien tulkitsijana ja korostaa suomalaisen maantieteen laatua kansainvälisessä tieteellisessä keskustelussa. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa maantieteen merkittävyyttä ja keskeisyyttä kouluopetuksessa ja ilmiöpohjaisessa oppimisessa.

Suomen Maantieteellinen Seura on eräs Suomen vanhimmista tieteellisistä seuroista ja instituutiona se on vanhempi kuin Suomi itsenäisenä valtiona. Maantieteilijät sekä maantieteellinen ajattelu ovat olleet luomassa ja määrittelemässä Suomen valtiota alueellisesti ilmenevänä hallinnon ja hallinnoinnin muotona, mutta samalla maantiede tarjoaa analyyttisen ja kriittisen näkökulman kansallisvaltion ja sen tilallisuuden ymmärtämiseen. Tämän lisäksi maantiede mahdollistaa holistisen näkökulman globaalien muutosvoimien ja prosessien (kuten ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja muuttoliike) ymmärtämiseen. Seminaarin tarkoituksena on siten korostaa maantieteen ja maantieteellisen ajattelun erityisasemaa sekä sen tutkimusaiheiden vahvaa kytkeytymistä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.   

Seminaari on tarkoitettu ensisijassa kunta- ja valtiotason yhteiskunnallisille vaikuttajille, sekä viranhaltijoille että luottamushenkilöille. Myös tutkijat ja emeritusprofessorit ovat lämpimästi tervetulleita!  Seura ottaa vastaan ehdotuksia puhujista ja esiteltävistä teemoista 7.4 saakka osoitteeseen: info@geography.fi. Ehdotuksissa pyydetään ilmoittamaan esittäjän nimi, esityksen otsikko sekä esityksen kuvaus muutamalla lauseella. Puheenvuorot ovat kestoltaan noin 30 minuuttia, jonka jälkeen yleisöllä on mahdollisuus kommentteihin ja kysymyksiin.

Suomen Maantieteellisen Seuran hallitus valitsee tulleista ehdotuksista mahdollisimman kattavan kokonaisuuden seminaariin. Myös yhteiset esitykset ovat tervetulleita.

Helsingissä 17. maaliskuuta 2017

Parhain terveisin

Suomen Maantieteellisen Seuran hallitus