Seuran tunnustukset vuonna 2014

Seura palkitsi Maantieteen päivillä Oulussa yhteensä kolme ansioitunutta maantieteilijää.

Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaaralle myönnettiin Ragnar Hult -mitali tunnustuksena merkittävästä kaupunkimaantieteellisestä tutkimustyöstä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.
Ragnar Hult -mitalin esikuvana on maantieteen ensimmäinen dosentti, Ragnar Hult (1857-1899). Vuonna 1887 Hult perusti kaikkia suomalaisia maantieteestä kiinnostuneita yhdistävän Suomen Maantieteellisen yhdistyksen, Suomen Maantieteellisen seuran edeltäjän.

 

Uppsalan yliopiston dosentti Eric De Geer vastaanotti tapahtumassa Wilhelm Ramsay -mitalin tunnustuksena merkittävästä Suomeen liittyvästä maantieteellisestä tutkimuksesta. De Geer on työssään vuosikymmenten ajan tutkinut kielivähemmistöjä ja muuttoliikkeitä Suomessa ja Pohjoismaissa.
Mitali jaetaan geologian dosentti Wilhelm Ramsayn (1865-1928) kunniaksi. Ramsay osallistui uransa aikana lukuisiin retkikuntiin muun muassa Kuolan niemimaalle. Julkaisuissaan hän kehitti käsitteen Fennoskandia. Ramsayn tieteellinen työ nosti suomalaisen geologian opetuksen ja tutkimuksen kansainvälisesti korkealle tasolle.

 

Maantieteen päivillä palkittiin myös kuluneen lukuvuoden paras opinnäytetyö.

Seura kutsui vuoden parhaan opinnäytetyön kilpailuun mukaan kunkin maantieteen, talousmaantieteen ja aluetieteen yksikön parhaat opinnäytetyön lukuvuodelta 2013-2014. Kilpailuun lähetetyt työt arvioitiin kaikki korkeatasoisiksi, ja ne yllättivät arviointiraadin aihepiirien ja tutkimusotteiden laajalla kirjolla sekä innovatiivisuudella. Tutkimuksia oli tehty yleisövessojen vetovoimasta, tilan kehollisesta kokemuksesta kontakti-improvisaatio-tanssin aikana, toisen luonnon diskursiivisesta rakenteesta, pohjaeläinyhteisöistä subarktisissa virtavesissä, joutomaiden merkityksestä kaupunkilaisille sekä topografisesta heterogeniasta korkeusmalleista laskettuna. Monissa graduissa oli yhdistelty ennakkoluulottomasti erilaisia menetelmiä ja työt oli laadittu huolella, aikaa ja vaivaa säästämättä.
 

Arviointiraati valitsi voittajatyöksi FM Mika Korvenrannan pro gradu -työn ”Metsähakkeen tienvarsi- ja terminaalihaketuksen tuotannon logistiikan kestävyysvaikutukset Päijät-Hämeessä”. Työssä on käytetty innovatiivisesti sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä ja tutkimuksen tulokset on esitetty poikkeuksellisen taitavasti. Myös tulosten yhteiskunnallinen merkitys on kuvattu työssä selkeästi ja vakuuttavasti. Korvenranta valmistui filosofian maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta. Hänen työnsä on palkittu myös Esri Young Scholars Award 2014 -palkinnolla ja Ympäristöjohtamisen yhdistyksen opinnäytetyöpalkinnolla.

Linkki graduun: http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20140284/