SMS HAKEE TOIMITUSAVUSTAJAA:

Seuralle on myönnetty apuraha julkaisutoiminnan kehittämiseen, yhdessä sisarseurojemme YHYS:n (Yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen seura) ja AYS:n (Alue- ja ympäristötutkimuksen seura) kanssa. Hankkeeseen etsitään nyt toimitusavustajaa nopealla aikataululla. Hakukuulutus alla, sitä saa mieluusti myös levittää sopiviksi katsomillenne tahoille.

Hakemuksia pyydetään: 9.1.2017 mennessä osoitteeseen kirsipauliina.kallio@uta.fi.

Yst.
SMS:n hallitus

***

Tieteelliset aikakauslehdet Alue & Ympäristö, Fennia ja Terra hakevat toimitusavustajaa kaksivuotiseen tehtävään (2017–2018). Toimenkuva määrittyy hankkeen "Maantieteen, aluetieteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen kotimaisen julkaisutoiminnan kehittäminen" pohjalta. Hanketta koordinoi Alue- ja ympäristötutkimuksen seura ja rahoittaa Koneen Säätiö (ks. http://www.koneensaatio.fi/…/vuosittainen-apurahahaku-tiet…/).

Toimitusavustajan tehtäväkenttä kattaa lehtien toimitukselliseen yhteistyöhön, tiedeyhteisöperustaisiin julkaisukäytäntöihin sekä viestintään liittyviä tehtäviä (sovitaan tarkemmin haastattelujen yhteydessä ja suunnitellaan yhdessä hankkeen edetessä). Häneltä odotetaan monipuolisten viestintä- ja verkostoitumistaitojen hallintaa sekä oma-aloitteista työotetta. Lisäksi alan tutkimuksen ja tiedeyhteisön tuntemus luetaan hakijalle eduksi. Tehtävästä maksetaan kuukausittainen palkkio (500–600e/kk).

1–2 sivun mittaiset vapaamuotoiset hakemukset kera ansioluettelon pyydetään toimittamaan Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran puheenjohtajalle 9.1.2017 mennessä (kirsipauliina.kallio@uta.fi).

--
Dr. Kirsi Pauliina Kallio
Academy Fellow, Senior researcher
Space and Political Agency Research Group (SPARG)
University of Tampere / Academy of Finland

KPK: www.uta.fi/jkk/yhteystiedot/hallintotiede/kallio_kirsi.html
SPARG: www.uta.fi/jkk/en/research/themes/sparg/index.html