Suomen Maantieteellinen Seura hakee sihteeriä 1.1.2018 alkaen.

Sihteerin toimikausi on kolmevuotinen, ja siihen voidaan hakea useampana kautena peräkkäin. Sihteeri kuuluu automaattisesti myös seuran yksitoistahenkiseen hallitukseen.

Sihteeri on yksi seuran hallituksen avainpelaajista. Yhdessä notaarin kanssa tämä aisapari pitää huolen siitä, että asiat hoituvat ja että seuran tavoite tukea maantieteellistä tutkimusta toteutuu. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että seuran hallitus antaa esityksiä hyvistä ehdokkaista mm. Julkaisufoorumin, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Suomen Akatemian toimikuntien jäseniksi. Ajan hermolla annamme myös kannanottoja ja lausuntoja ajankohtaisista asioista.. Pidämme myös aktiivisesti yhteyttä Eduskuntaan. Sihteerinä pääset siis lobbaamaan maantiedettä ja tuomaan oman vahvan maantieteellisen näkemyksesi osaksi seuran hallitusta.

Sihteeri valmistelee seuran ja hallituksen kokoukset noin neljästi vuodessa; pitää kokouksissa pöytäkirjaa, laatii toimintakertomuksen ja ylläpitää yhdessä notaarin kanssa Seuran verkkosivuja.  Seura maksaa sihteerille hallituksen määräämää kuukausipalkkiota.

Pyydämme hakijoilta ansioluetteloa ja lyhyttä motivaatiokirjettä sähköpostitse 15. lokakuuta mennessä (info@geography.fi). Hakijalta toivotaan vähintään ylempää korkeakoulututkintoa sekä reipasta otetta työtehtävien hoitamiseen. Valinnan uudesta sihteeristä tekee seuran hallitus.

Lisätietoja antaa seuran nykyinen sihteeri Riikka Oittinen (info@geography.fi).