SUOMEN MAANTIETEELLINEN SEURA OSALLISTUI APPS4FINLAND -KILPAILUUN

Suomen Maantieteellinen Seura on ehdolla Apps4Finland –kilpailussa Mahdollista-kategoriassa uuden datankuvausartikkelimuotonsa myötä. Apps4Finland-kilpailun ytimessä ovat uudet teknologiaa, dataa ja ihmisiä yhdistävät tietoteot. Palkinnot jaetaan 3.12.2014 Helsingissä Kulttuuritehdas Korjaamolla.

Seura julkaisee kahta vertaisarvioitua tieteellistä lehteä; Terraa (suomeksi) ja Fenniaa (englanniksi). Syksyllä 2014 molemmat lehdet perustivat uuden artikkelityypin perinteisen tutkimusartikkelin ja katsausartikkelin rinnalle. Molemmissa lehdissä voi nyt julkaista  tieteellisten tutkimuksen tuloksena syntyneiden aineistojen kuvausartikkeleita (Datankuvauksia, Beskrivningar av data, Data descriptions). Tieteellinen datankuvausartikkeli antaa tutkijoille mahdollisuuden meritoitoitua data-avauksestaan perinteisen tieteellisen julkaisun muodossa. Artikkelityypin tavoitteena onkin edistää tutkimuksen tuottamien aineistojen avautumista, hyvää dokumentointia sekä uudelleenkäyttöä ja siten edistää avointa tiedettä tutkijalähtöisesti.       

Tutustu kaikkiin kilpailutöihin täällä: http://www.apps4finland.fi/kilpailutyot-2014/