Terra 125:3

Kuluvan vuoden kolmas Terra on juuri valmistunut ja postitetaan jäsenille näinä päivinä. Tämä on myös uuden toimitussihteeri Satu Arvolan ensimmäinen Terra, joten toivotamme Arvolan tervetulleeksi uuten toimeensa.

TEEMA: TIEDON JALOSTUMINEN JA INNOVAATIOIDEN MAANTIEDE

Pääkirjoitus: Jussi S. Jauhiainen
Tiedon jalostumisen ja innovaatioiden maantiede

JOHANNA HAUTALA
Tiedon jalostamisen empiirinen tutkimus maantieteessä [Empirical research on knowledge creation in geography]

JUSSI S. JAUHIAINEN
Tiedon geopolitiikka arktisilla alueilla: tapauksena Huippuvuoret [Geopolitics of knowledge in the Arctic areas: The case of Svalbard]

LAURI HOOLI
Kansallinen innovaatiojärjestelmä ja paikallinen tieto Namibiassa [National innovation system and indigenous knowledge in Namibia]

Katsauksia – Översikter

TEEMU MAKKONEN
Huomioita innovaatiotutkimuksesta suo¬menkielisissä yhteiskuntatieteellisissä sarjajulkaisuissa

IRENE MEHTÄLÄ
Suomalaisen kehityspolitiikan uusia tuulia: tapauksena Southern Africa Innovation Support Programme

Keskustelua – Diskussion

MARI VAATTOVAARA Vuoropuhelua Snellmanin hengessä

TOTUTTU LAAJA KIRJAPAKETTI JA UUTISET

 

Huom! Mikäli ette ole saaneet Terraa, olkaa ystävällisiä ja tarkistakaa seuran sihteeriltä (maija.taka[at]helsinki.fi), että osoitetietonne ovat ajantasalla.