Hakukuulutus: Suomen Maantieteellinen Seura etsii toiminnanjohtajaa

Suomen Maantieteellinen Seura etsii toiminnanjohtajaa 1.1.2020 alkaen.

Suomen Maantieteellinen Seura (SMS) on perinteikäs yli 130-vuotisen historian omaava yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia maantieteilijöiden yhdyssiteenä, edistää maantieteellistä sekä maantieteeseen läheisesti liittyvien tieteiden alaan kuuluvaa tutkimusta ja koulutusta sekä alan yhteiskunnallista näkyvyyttä sekä ylläpitää kansainvälisiä verkostoja. Seuran päätehtävä on toimia kahden maantieteellisen tiedejournaalin Terran ja Fennian kustantajana.

Toiminnanjohtaja vastaa pääosasta seuran operatiivisesta toiminnan toteutuksesta. Hän toteuttaa yhteistyössä hallituksen kanssa seuran vuosisuunnittelun ja laatii toimintasuunnitelman ja -kertomuksen. Hän vastaa vuosittaisista rahoitushauista ja käytetyn rahoituksen selvityksistä. Hän valmistelee hallituksen kokouksen esityslistat ja toimeenpanee hallituksen päätökset. Toiminnanjohtaja huolehtii seuran ulkoisista ja sisäisistä viestinnän toimenpiteistä ja kehittää seuran ja sen kustantamien lehtien viestintää entistä paremmaksi.

Toiminnanjohtaja ylläpitää suhteita keskeisten sidosryhmien kanssa (kuten Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Suomen tiedekustantajien liiton STL) ja osallistuu näiden vuosikokouksiin. Toiminnanjohtaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä Terran ja Fennian päätoimittajien kanssa ja kuuluu Versuksen toimituskuntaan. Toiminnanjohtajan vastuulla on lehtien kustantamiseen liittyvät keskeiset tehtävät, kuten Terran ja Fennian indeksoinneista huolehtiminen, Terran tilausten vastaanottaminen lehtitoimistoilta, tilaajien listan ylläpitäminen, tilaajarekisterin päivittäminen, laskutusta varten tarvittavien tietojen toimittaminen rahastonhoitajalle, uudelleenjulkaisulupien (esim. artikkelien uudelleenjulkaisulupa osaksi väitöskirjaa) myöntäminen seuran linjausten mukaisesti, ym. SMS:n hallituksen määrittelemät tehtävät.

Työtehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää kiinnostusta toimia ja saada kokemusta maantieteen alalla toimivassa yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta, maisterin tutkintoa maantieteestä tai maantieteeseen läheisesti liittyvältä tieteenalalta. Katsomme eduksi jatko-opinnot tai tohtorintutkinnon. Toiminnanjohtajan palkkio on 220 €/kk. Tehtävä on työsuhteinen. Työaikaa tehtävien hoitamiseen kuluu noin 4 tuntia viikossa. Toiminnanjohtaja toimii SMS:n hallituksen alaisuudessa.

Toiminnanjohtajan nimikkeen käyttö edellyttää, että joulukuussa järjestettävä vaalikokous hyväksyy hallituksen esityksen sääntömuutoksesta siten, että notaarin nimike muutetaan toiminnanjohtajan nimikkeeksi ja toiminnanjohtajan tehtävänkuvaukseen sisällytetään notaarin tehtävien lisäksi suurin osa seuran johtamiseen ja koordinointiin liittyneistä aiemmin sihteerin nimikkeellä hoidetuista tehtävistä.

Tehtävästä kiinnostuneet voivat jättää vapaamuotoisen hakemuksen 15.11.2019 mennessä SMS:n hallitukselle (sms-hallitus@helsinki.fi). Lisätietoja tehtävästä Suomen Maantieteellisen Seuran puheenjohtajalta Maria Merisalolta (president@geography.fi, +358445551233) tai varapuheenjohtajalta Venla Berneliukselta venla.bernelius@helsinki.fi).

 

Hakukuulutus PDF-muodossa