TOIMITUSSIHTEERIKSI TERRAAN

Terra etsii uutta toimitussihteeriä 1. helmikuuta 2017 alkaen. Tehtävä soveltuu etenkin maantieteen jatko-opiskelijalle, joka on kiinnostunut laaja-alaisesti maantieteellisestä tutkimuksesta sekä tiedetoimittamisesta. Työskentely Terrassa tarjoaa hyvän mahdollisuuden tutustua ja osallistua tieteellisen julkaisuprosessin kaikkiin vaiheisiin. Lisäksi tehtävä antaa erinomaiset valmiudet tiedetoimittajan työhön. Työ tunnustetussa ja korkeatasoisessa tieteellisessä lehdessä avaa myös ainutlaatuisen näköalan suomalaiseen maantieteeseen sekä mahdollistaa laaja-alaisen verkostoitumisen niin tutkimuksen kuin tiedekustantamisenkin kentillä.

Terran toimitussihteeri kokoaa lehden materiaalin yhteistyössä päätoimittajan kanssa ja on toimitusvaiheessa yhteydessä kirjoittajiin ja kirjapainoon. Toimitussihteeri myös vastaa lehden taitosta ja osallistuu Terran sähköisen julkaisemisen kehittämiseen. Tarkempi työnjako päätoimittajan kanssa määritellään tapauskohtaisesti.

Hakijalta ei edellytetä aiempaa toimitusalan työkokemusta, mutta häneltä odotetaan hyvää suomen kielen taitoa sekä taitto- ja kuvankäsittelyohjelmien sujuvaa hallintaa. Maantieteen alan laaja tuntemus katsotaan eduksi tehtävää täytettäessä, mutta myös muiden alojen edustajien hakemukset toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi.

Suomen Maantieteellinen Seura maksaa toimitussihteerille kohtuullisen palkkion. Lisäksi toimitussihteeri saa käyttöönsä työssä tarvittavat ohjelmistot. Tehtävään ei liity kiinteää työaikaa, joten se on helppo sovittaa esimerkiksi opintojen tai muiden töiden yhteyteen.

Toimitussihteeriksi haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään Terran päätoimittajalle Hannu Linkolalle (<editor.terra [ at] geography.fi>, <hannu.linkola [ at] helsinki.fi>) 15. tammikuuta 2017 mennessä. Lopullisen päätöksen toimitussihteerin valinnasta tekee Suomen Maantieteellisen Seuran hallitus.

Lisätietoja:

Hannu Linkola, Terran päätoimittaja
editor.terra [ at] geography.fi, hannu.linkola [ at] helsinki.fi
+358 40 577 3974

 

 

 

 

 

 

 

PDF iconTerra etsii toimitussihteeriä_ILMOITUS.pdf