Vuoden gradu / Master's thesis award 2017

Hei, (see in English below)

OPISKELIJA: Valmistuiko gradusi lukuvuoden 2016–2017 aikana?

HENKILÖKUNTA: Ohjasitko erinomaisen gradun kuluneen lukuvuoden aikana?

Suomen Maantieteellinen Seura palkitsee lukuvuoden 2016–2017 parhaat maantieteen alan pro gradu -tutkielmat Maantieteen päivillä Turussa lokakuussa 2017. Kilpailuehdotuksia vastaanotetaan sekä tutkielman tekijöiltä että heidän ohjaajiltaan. Tutkielman tulee olla valmistunut lukuvuoden 2016–2017 aikana (1.8.2016–31.7.2017).

Kilpailuehdotukset tulee toimittaa sähköpostitse seuran sihteerille (info@geography.fi) viimeistään 1.9.2017. Seuralle lähetettävän tutkielman lisäksi toimitetaan enintään sivun mittainen perustelu sisältäen työn lyhyen kuvauksen sekä keskeiset tieteelliset ja muut ansiot. Valinnan tekee Suomen Maantieteellisen Seuran hallitus.

Mikäli tiedosto on liian suuri liitettäväksi sähköpostiviestiin, ota yhteys seuran sihteeriin.

Toivomme teidän edelleenvälittävän viestiä yksiköissänne.

Paljon onnea kilpailuun!

 

Parhain terveisin

Suomen Maantieteellisen Seuran hallitus

 

----------------------------------------

 

STUDENT: Did you get your master’s thesis done during last semester?

STAFF: Did you supervise an excellent master’s thesis last semester?

The Geographical Society of Finland will reward the outstanding master’s thesis of semester 2016-2017 in the evening gala of annual Geography Days in Turku October 2017. Call for candidates is open for both the authors and the supervisors. All the thesis completed in the semester 2016-2017 (from Aug 1st 2016 to July 31st 2017) are eligible for the award.

The nominations will be addressed to secretary of Society (info@geography.fi) by latest September 1st 2017. A concise statement (1 page) summarizing the reasons why the thesis is worthy of the award will be attached to the thesis. Final selection will be made by the board of the Society.

Please don’t hesitate to forward this announcement.

Good luck with the competition!

 

With best regards,

Board of the Geographical Society of Finland