Seuran jakamat palkinnot

Suomen Maantieteellinen Seuran (Geografiska Sällskapet i Finland) tehtävänä on edistää maantieteellistä tutkimustyötä. Seura osoittaa kunnioitusta maantieteen alalla menestyneille henkilöille myöntämällä heille seuran linjan mukaisesti mitaleita. Seura palkitsee mitalistit vuosittain Maantieteen Päivien iltajuhlassa. 

 

Iivari Leiviskä -mitali

Seuran hallitus myöntää Leiviskä-mitalin ansioista maantieteen opetuksessa tai ansioista tieteen tunnetuksi tekemisestä suurelle yleisölle. 

Iivari Leiviskä (1876–1983) työskenteli maantieteen professorina Helsingin yliopistossa. Leiviskä kirjoitti uransa aikana lukuisia maantieteen alan oppikirjoja kehittäen alan opetusta.

 

J.G. Granö -mitali

Mitali voidaan myöntää tutkijalle, joka on tehnyt ansiokasta työtä J.G. Granön tuotannon, toiminnan ja tutkimuksen analysointiin liittyvästä työstä.

Johannes Gabriel Granö (1882–1956) oli suomalainen maantieteilijä, joka työllään edesauttoi erityisesti maisemamaantieteen ja maantieteen metodologian kehitystä. Granö tunnetaan myös lukuisista geomorfologiaan ja valokuvaamiseen keskittyneistä tutkimusmatkoistaan Mongoliaan ja Altai-vuoristoon.

 

Ragnar Hult -mitali

Mitali on Suomen Maantieteellisen Seuran puheenjohtajan myöntämä mitali. Se voidaan jakaa yhdelle tai useammalle henkilölle ansioista maantieteen hyväksi tehdystä toiminnasta tutkimuksen tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta.

Mitali on kunnianosoitus Suomen ensimmäiselle maantieteen dosentille, Ragnar Hultille (1857–1899). Hän perusti vuonna 1887 kaikkia maantieteilijöitä yhdistävän Suomen Maantieteellisen Yhdistyksen, joka yhdistyi Suomen Maantieteellisen Seuran kanssa 1921.

 

Wilhelm Ramsay -mitali

Mitali voidaan myöntää vuosittain ulkomaalaiselle tutkijalle, joka on työllään edistänyt suomalaista maantieteen tunnettavuutta kansainvälisesti tai tehnyt Suomeen liittyvää merkittävää tutkimusta.

Wilhelm Ramsay (1865–1928) työskenteli geologian ja minerologian professorina Helsingin yliopistossa. Uransa aikana hän teki lukuisia tieteellisiä tutkimusmatkoja esimerkiksi Kuolan niemimaalle. Osana tutkimustyötään hän kehitti myös käsitteen Fennoskandia. Ramsayn työ edisti merkittävästi suomalaista geologian opetusta ja tutkimusta edesauttaen suomalaisen geologian korkeaa asemaa kansainvälisessä tiedeyhteisössä.

 

Väinö Auer -mitali

Mitalin myöntää Suomen Maantieteellisen Seuran hallitus tarvittaessa maantieteen alaan liittyvistä tutkimusansioista.

Väinö Auer (1895–1981) oli suomalainen maantieteen professori, jonka Argentiinan Tulimaan ja Patagonian alueen tutkimukset ovat alueen kannalta uraauurtavia. Auer tutki jääkauden jälkeen muodostuneita turvesoita sekä alueiden topografiaa ja geologiaa, floraa ja faunaa.

 

A.E. Modeen -mitali

Modeenin mitalia jaetaan Pohjoismaissa tunnustuksena maantieteen opetuksesta ja siihen liittyvästä julkaisutoiminnasta. Erityishuomio annetaan opetusmateriaalituotannolle. Mitali jaetaan kolmen vuoden välein.

Modeen-mitali perustettiin vuonna 1993 Alexander Edvard Modeenin (1817–1899) muistoksi. Modeen työskenteli maantieteen opettajana tehden myös oppikirjoja ja karttoja. Hänet tunnetaan suomalaisen koulumaantiedon opetuksen uranuurtajana.

 

Hopeinen Fennia -mitali

Hopeisen Fennia mitalin antaa Suomen Maantieteellisen Seuran hallitus suomalaiselle tutkijalle, joka on ansiokkaalla tavalla suorittanut Seuran toiminta-alaan kuuluvia tutkimuksia tai toiminut ansiokkaasti Suomen Maantieteellisen Seuran tarkoitusperien hyväksi. Hopeinen Fennia mitali voidaan antaa myös ansioituneelle ulkomaiselle tutkijalle, joka on tehnyt Seuran toiminta-alaan kuuluvaa maamme tiedettä tunnetuksi tai sitä muuten erityisesti suosinut. Mitali on perustettu vuonna 1962 ja se on kunnianosoitus seuran kustantamalle Fennialle, joka on maailman vanhimpia maantieteellisiä julkaisusarjoja. Fenniaa on julkaistu vuodesta 1889.

 

Kultainen Fennia -mitali

Kultainen Fennia on Suomen Maantieteellisen Seuran korkein kunniamitali. Mitali voidaan myöntää sellaiselle suomalaiselle maantieteen tutkijalle, joka on erityisen ansiokkaalla tavalla edistänyt ja kehittänyt maantieteellistä ajattelua ja opetusta sekä samalla ansiokkaasti toiminut maantieteellisen tutkimuksen hyväksi. Mitali voidaan myöntää myös erityisen ansioituneelle ulkomaalaiselle maantieteen tutkijalle, joka on edistänyt ja tehnyt maamme maantiedettä tunnetuksi. Kultainen Fennia on perustettu vuonna 1941 ja se on kunnianosoitus seuran kustantamalle Fennialle, joka on maailman vanhimpia maantieteellisiä julkaisusarjoja. Fenniaa on julkaistu vuodesta 1889.